Een „Coup de gueule“ vum Raquel:

Elo geet d’Schoul erëm lues a lues un, wat mech a meng Kanner net grad begeeschtert, och wann den HomeSCHOOLing alles aneschtes als flott ass.
Ech hunn 2 Kanner, een am Fondamental an een am Lycée. Duerch di aktuell bal onrealistesch “Coronasituatioun“, hu meng Kanner an ech ganz staark ugefaang driwwer nozedenken Instruction en Famille ze maachen an dofir d’ALLI asbl ze kontaktéieren, well hei zu Lëtzebuerg huet een tatsächlech d‘Méiglechkeet d’Kanner äus der Schoul ze huelen.

  • 4

Caraba – Leben ohne Schule

Wéi kéint eng Gesellschaft ouni Schoul ausgesinn. D’Visioun gëtt unhand vu 5 Jugendlechen duergestallt, ënnermoolt mat ureegenden philosopheschen Dialogen. E Commentaire vum Raquel

  • 0