Nuesgeschichten

– Fléi héiere néitsen

– Pinocchio

– Nues am Wand

– Nues voll

– op der Nues eremdanzen

– ënnert d’Nues geriwwen

– d’Wierm aus der Nues zéien

– virun d’Nues gesat

– un der Nues eremgeféiert

– laang Nues maachen

– roud Nues

– Nues zouhalen

– Dir virun der Nues zouklaken

– sech eng gëlle Nues verdingen

– op d’Nues falen

– sénger Nues nogoen

– d’Nues rümpfen

– virun der Nues ewech geschnappt

– séng Nues a friem Saache stiechen